Het goed ventileren van woningen en werkruimtes is erg belangrijk. Met voldoende toevoer van frisse buitenlucht kun je vervelende gezondheidsklachten voorkomen en werk je aan een prettiger binnenmilieu. Doordat nieuwe woningen en gebouwen steeds beter geïsoleerd worden is er minder natuurlijke ventilatie. Dat maakt het plaatsen van een goed ventilatiesysteem nog belangrijker.

Ventilatiesystemen A, B, C en D
Een systeem voor ventilatie is in verschillende varianten verkrijgbaar. De verschillende systemen worden soms aangeduid met een letter. Zo staat ventilatiesysteem A voor een systeem bestaande uit alleen natuurlijke ventilatie. Ventilatiesystemen B en C bestaan uit een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie. Bij systeem B is de toevoer van de lucht mechanisch en de afvoer van de lucht natuurlijk. Systeem C werkt andersom waarbij de toevoer van de lucht natuurlijk is en de afvoer juist mechanisch geregeld wordt. Ventilatiesysteem D functioneert in zijn totaliteit mechanisch.

Mechanisch ventilatiesysteem
Een veel toegepast ventilatiesysteem is systeem C. Met dit systeem wordt de binnenlucht in een ruimte continu ververst door een natuurlijke toevoer van frisse lucht en een mechanische afvoer van vervuilde lucht. Indien goed gebruikt is zo er altijd genoeg gezonde lucht in een woning aanwezig. De toevoer van verse buitenlucht gaat vaak via ventilatieroosters in deuren en ramen. De afvoer van gebruikte binnenlucht gebeurt via luchtkanalen in keuken, badkamer en toilet. Deze lucht wordt afgezogen door een mechanische ventilatiebox, ook wel woonhuisventilator genoemd.

Balansventilatie met warmteterugwinning
Een ander ventilatiesysteem waar steeds vaker voor gekozen wordt is systeem D. Hierbij gaat het dus om een volledig mechanisch systeem. Systeem D wordt ook vaak balansventilatie genoemd. Een groot voordeel van balansventilatie met warmteterugwinning (wtw) is dat er maar heel weinig warmte verloren gaat. De warmte in de afgevoerde binnenlucht wordt bij dit systeem namelijk gebruikt om binnenkomende buitenlucht voor te verwarmen. Bij andere ventilatiesystemen is binnenkomende lucht vaak koud, waardoor er temperatuurschommelingen ontstaan en de cv vaker aan zal slaan.

Ventilatie kiezen
Balansventilatie met warmteterugwinning is de meest energiezuinige keuze en zorgt ervoor dat het binnenklimaat in je woning aangenaam constant blijft. Hoewel je op energiekosten kunt besparen is dit systeem wel relatief duur in aanschaf. Een voordeliger alternatief is de combinatie van mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie, zoals in ventilatiesysteem C. Ook deze systemen zorgen voor de verversing van de binnenlucht in woningen maar zijn minder energiezuinig doordat toegevoerde lucht niet voorverwarmd wordt. Hierdoor zullen de stookkosten uiteindelijk weer hoger zijn dan wanneer je kiest voor balansventilatie met warmteterugwinning.